Cập nhật sau bảo trì 08/06/2022

Administrator

Administrator
Staff member
Chào anh em,

Bảo trì đã hoàn tất, anh em cần cập nhật để tham gia game.

Cập nhật tự động : chạy Launcher
Cập nhật thủ công : tải bản cập nhật trên trang QLTK sau đó giải nén, chép đè vào game.

Dưới đây là các thay đổi sau bảo trì :

1. Mở tính năng điểm danh nhận thưởng hàng ngày

- Tính năng có tại : https://id.play2win.vn
- Anh em đăng nhập sau đó vào mục Điểm danh nhận thưởng
- Anh em cần online ít nhất 30 phút ở ngày hôm đó để được điểm danh
- Cần THOÁT GAME để cập nhật thời gian online
- Ví dụ : Anh em vào game, online 30 phút, rồi chọn máy chủ vào lại train bình thường và ra web điểm danh
- Đồ nhận thưởng sẽ vào mục NHẬN PHẦN THƯỞNG trên web
- Đồ nhận về sẽ vào TÚI ĐỒ CỦA NHÂN VẬT, vì thế anh em nên dọn túi đồ trước khi nhận

Dưới đây là danh sách vật phẩm anh em sẽ nhận được khi điểm danh (chu kì hiện tại 28 ngày, sau ngày 28 tôi sẽ thông báo tiếp)

1654685265149.png
2. Các thay đổi đáng chú ý

- Tăng số lần sự kiện Doppel mỗi ngày (xem chi tiết ở trang QLTK hoặc trong game)
- Tăng tỉ lệ nhận được vật phẩm quý trong Doppel và Gaion (chủ nhật)
- Tăng tỉ lệ drop ngọc từ map Ferea trở lên
- Tăng tỉ lệ thành công khi đập Mysterious Stone vào vũ khí
- Hộp quà 400 bây giờ sẽ ra Wing 2 Khóa (đúng class)
- Tăng tỉ lệ drop nhẫn Moonstone (để phá tháp tinh luyện đánh boss Nightmare)
- Tăng drop các vật phẩm quý tại Map 800, Sub 10
- Sửa lỗi spot tại map Deep Dungeon 2
- Sửa lỗi hiển thị Ruud Shop tại một số PC
- Sửa một số lỗi dịch thuật trông hơi ngu


3. Quà bảo trì

- Tất cả tài khoản nhận được 5 BOL 200% (Khóa)
- Phần thưởng trao vào X Shop
 
Bên trên