Chú ý Chuỗi ArcaWar/CTC

Administrator

Administrator
Staff member
Chào anh em,

Dưới đây là cập nhật mới cho chuỗi ArcaWar/CTC tính từ hôm nay (15/07/2022)

ArcaWar
 • 01 bộ ép Wing 3 (Condor + Feather)
 • 1 Sói HK 6 ngày (hạn đến ArcaWar tiếp theo)
 • 05 trứng Muun Heroes
 • 50 BOL 200%
 • 50 Three Vacancies
 • 50 Đá up ngựa xanh
 • 10 Đá up ngựa đỏ
 • X2 chuỗi 1
 • X3 chuỗi 1
 • 01 Radiance Rank 2 +10+10 option tự chọn
 • X4 chuỗi 1, riêng bộ ép Wing 3 thì X3
 • 02 Radiance Rank 2 +10+10 option tự chọn
 • 01 ngọc Luck
 • Kết thúc chuỗi 4, về lại chuỗi 1
 • Tùy vào tình hình thực tế, sau này chuỗi có thể thay đổi để phù hợp hơn
 • Sau khi ArcaWar, anh em có 1 ngày để quyết định xem sẽ nhận thưởng luôn hay không nhận để tiếp tục chuỗi
 • Đối phương "cắt" chuỗi sẽ nhận phần thưởng chuỗi thấp hơn 1 cấp
 • Ví dụ guild A đang giữ chuỗi 3, tuần này đánh để ăn chuỗi 4 nhưng thua, thì guild B sẽ nhận luôn phần thưởng chuỗi 2 và vẫn có chuỗi 1
 • ArcaWar vẫn tính thứ tự tháp : Ubaid > Debenter > Alkmaar, vì thế không bao giờ có tỉ số hòa
CÔNG THÀNH CHIẾN
 • 200 Bless
 • 200 Soul
 • 200 Cre
 • 200 Harmony
 • 100 Three Vacancies
 • 100 Đá up ngựa xanh
 • 20 Đá up ngựa đỏ
 • 05 TOCA
 • 05 eTOCA
 • Danh hiệu trên đầu ông chủ thành
 • Quyền đổi 2 Wing 3 + 13 + luck lấy 1 Wing A&D +8+L+3opt, vĩnh viễn
 • HOẶC 1 Conqueror Badge (ép wing Conqueror)
 • X2 tất cả ở chuỗi 1
 • Phần thưởng có thể thay đổi tùy theo thực tế
 • Cắt chuỗi, nhận 1.5 lần phần thưởng chuỗi 1, phần thưởng Wing/Badge nhận 1 cái

Ngoài ra, nhưng bảo trì vừa rồi có nói, anh em theo dõi dmg PvM, PvP các class để tôi tiếp tục điều chỉnh, nhằm đem lại cân bằng hơn cho các class.

Thân.
 
Bên trên