Chú ý Hoàn tất bảo trì ngày 13/06/2022

Administrator

Administrator
Staff member
Chào anh em,

Bảo trì đã hoàn tất, anh em cần cập nhật để tham gia game.

Các thay đổi sau bảo trì :

 • Bỏ spot map 800 tại Sub 10
 • NPC làm Quest 800 sẽ xuất hiện tại Sub 10, Lorencia lúc 19h00
 • Sub 4 sẽ là sub dành cho cấp 800 trở xuống
 • Sửa lỗi Boss Core, Uruk : bây giờ sẽ hồi sinh sau 12h
 • Kết thúc sự kiện mùa thu (Lá Phong)
 • Kết thúc sự kiện boss Robo
 • Chỉnh sửa lượng box Ruud ra từ các sự kiện : khi đi BC,DV cấp dưới 700 sẽ KHÔNG RA HỘP RUUD nữa
 • Cấp 701 -> 800 sẽ ra 1 hộp
 • Cấp 800 trở lên ra 2 hộp
 • Giảm dmg PvM của Light Wizard
 • Tăng thủ PvP của Light Wizard
 • Tăng dmg PvP của Light Wizard
 • Tăng dmg PvM cho RW, RF
 • Ưu đãi tân thủ : khi tạo nhân vật được bộ đồ khởi động và 30 BOL Greater (Khóa)
 • Anh em nào mở hộp ruud 1 khóa từ việc điểm danh, cần đổi sang loại khác (ví dụ kiếm MG sang gậy cho MG) thì liên hệ tôi đổi miễn phí

Quà bảo trì : TOA 3 (3 ngày), đã trao vào X Shop của anh em

Chúc anh em vui vẻ.

Thân.
 
Bên trên