Nhờ AD hướng dẫn khắc phục lỗi "Could not get GL version information"

Play2Win

New member
Bạn cập nhật driver nhé

nếu ko thì bạn kiếm người cài win10, win10 giờ nhẹ lắm, chạy không lỗi lầm gì
 
Bên trên