Tìm hiểu về Sách thuộc tính cấp 2 (New)

Administrator

Administrator
Staff member
Lời nói đầu: Dưới đây là sự tìm hiểu của chúng tôi (cá nhân) về STT cấp 2 nên có thể sẽ có những sai sót. Vì vậy, nội dung dưới đây chỉ mang tính tham khảo!


I. LƯU Ý QUAN TRỌNG
1. Có 2 loại sách (NEW) sẽ được up lên từ các sách cũ gồm: Orb(I) tương tự Lyra và Antonias (I) tương tự antonias cũ.
2. Errtel 2 sẽ chỉ có 1 dòng level (up tối đa lv10), Errtel 2 cũ là có 5 rank.
3. Tác dụng Errtel 2: Tưởng tượng bạn đánh bãi quái hệ fire, thì bạn Add Errtel 2 fire vào Sách thôi.
4. PVP: Errtel 2 add đủ loại tùy theo hướng build mỗi người, không ai đoán được bạn sẽ dùng Errtel 2 hệ gì, loại gì. Nên nhìn vào SÁCH đối thủ đang dùng để đè nó thì khái niệm này sai lầm (vì SÁCH hệ Lửa có thể add Errtel 2 Nước, Gió, Bóng tối,...)
5. Có 2 loại Errtel 2 được up ra từ Errtel 2 là : Determination (nhận bonus set DMG) và Passionate (Nhận Bonus Def). Nếu bạn build 4 Deter thì bạn dc bonus op ở sách. Passion cũng thế. Phân loại theo dạng để lấy bonus.

II. HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP
1. Nâng cấp Sách thuộc tính cấp 2 (Chọn dòng "Mastery Pentagram Upgrade") tại "Adniel" ở Ebeland 0
Nguyên liệu:
- Sách thuộc tính lv.300 tối thiểu +11(80%), tăng 5% với mỗi lv
- Cục "Pentagram Upgrade" trong shop Ruud
- 30B 30S 10Cre
- 100 triệu zen
(Ra sách gì thì xem bên trên nhé)
2. Nâng cấp Errtel cấp 2 (Chọn dòng "Mastery Ertel Upgrade") tại "Adniel" ở Ebeland 0
(Lưu ý: Errtel 1 rank 1 nâng cấp lên sẽ đc Errtel 2 1 dòng; Errtel 1 rank 3 nâng cấp lên sẽ đc Errtel 2 3 dòng :) )
- Errtel 1 tối thiểu +7
- 30B 30S 10Cre
- 100 triệu zen
(Radian sẽ không thể nâng cấp)
3. Nâng cấp cấp độ Ertel 2 (tối đa lv10) (Chọn dòng "Mastery Ertel Level Up") tại "Adniel" ở Ebeland 0, chỉ cần Ertel 2 + chuối xanh và lưu ý: Xịt không mất Ertel :)

III. HƯỚNG DẪN KHẢM ERTEL VÀO SÁCH 2
Lưu ý: Sách slot thế nào, Up lên Sách 2 sẽ có nguyên dòng như vậy
1.jpg
Như ảnh minh họa (phần khoanh tròn trắng, để khảm phần này bạn cần Ertel 2 tối thiểu +4 và chọn dòng "Create pentagram element" (Lưu ý: Có +10 thì khảm vào cũng = +4 nhé, và viên nào cũng giống nhau :D )
Sau khi đã khảm, bạn chọn dòng "Enhancement of Pentagram elemental option" để nâng level (max 10)
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Khi đã khảm mà tháo ra (Chọn mục Remove pentagram elemental thì sẽ không nhận đc lại Ertel 2 đã khảm)
 
Last edited:
Bên trên